Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

wiks
06:11
Celem nie jest zostać bogatym. Celem jest żyć bogato.
wiks
06:10
wiks
06:10
2376 5dbb 500
Mazury, Poland
Reposted fromSylvka Sylvka viapl pl
wiks
06:10
3069 d7da
Reposted fromEtnigos Etnigos viamamzawieszke mamzawieszke
wiks
06:10
06:08
wiks
06:07
3057 6bac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
wiks
06:07
3050 721a
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
wiks
06:07
1268 110e
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz

August 14 2019

wiks
15:11
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
wiks
15:11
Uwielbiam ludzi, którzy zawsze są sobą. Nie udają, nie dopasowują się do reszty i idą własną drogą. Nie rzucają fałszywych uśmiechów i nie rządzi nimi chęć bycia kimś, kim nie są. Nawet kosztem życia towarzyskiego potrafią mówić prawdę. Tacy ludzie są jak tabletka przeciwbólowa w tym bolesnym, zakłamanym świecie...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaanecianow anecianow
wiks
15:11
5572 9586 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow
wiks
15:10
wiks
15:10
8313 960a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
wiks
15:10
wiks
15:10
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
wiks
15:10
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
wiks
15:10
9302 6464 500
Reposted fromverronique verronique viamalinowowa malinowowa
wiks
15:10

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamalinowowa malinowowa
wiks
15:09
9493 b290
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...