Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

wiks
06:13
7391 1cf4 500
wiks
06:13
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima viamiscauliflower miscauliflower
wiks
06:13
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viamiscauliflower miscauliflower
wiks
06:12
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
wiks
06:11
wiks
06:11
0732 4b47 500
wiks
06:11
wiks
06:11
5560 0257 500
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
wiks
06:10
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa viamiscauliflower miscauliflower
wiks
06:10
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viatake-care take-care
wiks
06:10
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatake-care take-care
wiks
06:10
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
wiks
06:10
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
wiks
06:09
3755 4d5b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatake-care take-care
wiks
06:09
4485 9ac4 500
Reposted fromhrafn hrafn viatake-care take-care
wiks
06:09
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
wiks
06:09
[..] wiedział doskonale, że przez długie lata będzie to słyszał. O ile ich znajomość przetrwa tak długo – właściwie trudno było przesądzić. Czasem wydawało mu się, że w jakiś sposób są na siebie skazani, innym razem miał wrażenie, że jedno niefortunne słowo może sprawić, że wszystko posypie się na dobre. Być może dlatego czerpali tyle zadowolenia z tej relacji. Niepewność była pociągająca dla obu stron.
— Remigiusz Mróz "Immunitet"
Reposted fromultrafioletowa ultrafioletowa viatake-care take-care
wiks
06:09
Pamiętaj, każdego dnia możesz zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia lub możesz nie robić niczego. W każdym przypadku podejmujesz decyzję.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

January 08 2020

wiks
12:25
9108 a215 500
wiks
12:24
Reposted fromFlau Flau viakingofthejungle kingofthejungle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl