Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

wiks
15:11
5572 9586 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow
wiks
15:10
wiks
15:10
8313 960a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
wiks
15:10
wiks
15:10
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
wiks
15:10
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
wiks
15:10
9302 6464 500
Reposted fromverronique verronique viamalinowowa malinowowa
wiks
15:10

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamalinowowa malinowowa
wiks
15:09
9493 b290
wiks
15:09
5606 edfe
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
wiks
15:09
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa
15:08
wiks
15:08
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viamalinowowa malinowowa
wiks
15:08

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamalinowowa malinowowa
wiks
15:08
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamalinowowa malinowowa
15:06
3659 d62c
Reposted frommrautyna mrautyna viamalinowowa malinowowa
wiks
15:05
1793 3117 500
wiks
15:05
2291 0b2a
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamalinowowa malinowowa
wiks
15:05
1881 64d1 500
wiks
15:05
7478 1e97 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl