Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

wiks
10:29
Reposted frombluuu bluuu
wiks
10:29
Reposted frombluuu bluuu
wiks
10:29
wiks
10:28
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaanecianow anecianow
wiks
10:28
Świat jest pokręcony i przez to powstaje trójwymiarowa głębia. Jak ktoś chce mieć wszystko proste, powinien żyć w świecie opartym na ekierce.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
wiks
10:28
wiks
10:28
wiks
10:27
6867 1792 500
wiks
10:27
wiks
10:27
6324 d38d 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viawiksz wiksz
wiks
10:26
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
wiks
10:26
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
wiks
10:26
2490 6d7b
Reposted fromnazarena nazarena viawiksz wiksz
10:26
wiks
10:25

August 16 2017

11:15
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
wiks
11:15
1866 deab 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viawiksz wiksz
wiks
11:15
3626 1e03 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawiksz wiksz
wiks
11:14
wiks
11:14
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl