Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

11:15
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
Reposted frommakswilczur makswilczur viawiksz wiksz
wiks
11:15
1866 deab 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viawiksz wiksz
wiks
11:15
3626 1e03 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawiksz wiksz
wiks
11:14
wiks
11:14
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
11:15
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
Reposted frommakswilczur makswilczur viawiksz wiksz
wiks
11:15
1866 deab 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viawiksz wiksz
wiks
11:15
3626 1e03 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawiksz wiksz
wiks
11:14
11:15
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
Reposted frommakswilczur makswilczur viawiksz wiksz
wiks
11:15
1866 deab 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viawiksz wiksz
wiks
11:15
3626 1e03 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawiksz wiksz
11:15
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
Reposted frommakswilczur makswilczur viawiksz wiksz
wiks
11:15
1866 deab 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viawiksz wiksz
11:15
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
Reposted frommakswilczur makswilczur viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl