Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

21:39
wiks
21:39
wiks
21:39
Czuję się jak stara piosenka na Twojej playliście. Mam wrażenie, że za każdym razem gdy moje imię pojawia się na wyświetlaczu, przeskakujesz do kolejnej piosenki. Mimo to jakiś sentyment sprawia, że nie chcesz mnie wykasować. 
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj via12czerwca 12czerwca
wiks
21:39

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie via12czerwca 12czerwca
wiks
21:38
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
wiks
21:38
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via12czerwca 12czerwca
wiks
21:38
Prędzej czy później wszystko samo się układa tak, jak miało się ułożyć.
Reposted fromupinthesky upinthesky via12czerwca 12czerwca
wiks
21:38
4912 6839 500
wiks
21:38
Byłeś wystarczająco silny, by trzymać mnie w ramionach, gdy walił się świat dokoła.
Byłeś wystarczająco delikatny, by pocałunkiem witać mnie w każdy nowy dzień.
Byłeś wystarczająco heroiczny, by reanimować mnie, gdy umierałam od środka.
Byłeś wystarczająco męski, by wprowadzić mnie w świat intymności.
Byłeś wystarczający, by nieustannie być obok.

Tylko ja nie byłam wystarczająco pewna siebie, by uwierzyć, że chcesz takiej codzienności.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve via12czerwca 12czerwca
wiks
21:37
0870 a20f
Reposted fromtulipanowa tulipanowa via12czerwca 12czerwca
wiks
21:37
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
wiks
21:37
1309 488f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
wiks
21:37
6601 46a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
wiks
21:36
6163 fc0a
Reposted fromretro-girl retro-girl viadontforgot dontforgot
wiks
21:36
20:17
3685 f2e8
wiks
20:17
8925 b254
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

wiks
10:16
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viala-lu la-lu
wiks
10:16
A może "za późno" w ogóle nie istnieje, może jest tylko "późno", a późno jest o wiele lepsze niż "nigdy"?
— Bernhard Schlink
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
wiks
10:15
0615 cbbc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl