Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

wiks
08:13
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
wiks
08:12
8107 40c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola

June 21 2018

wiks
20:49
0346 eb8d
Anatomy in art.
Reposted fromouri ouri viaAmericanlover Americanlover
wiks
20:42
wiks
20:41
wiks
20:40
wiks
20:35
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
wiks
20:35
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
wiks
20:35

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre via12czerwca 12czerwca
wiks
20:35
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
wiks
20:34
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak via12czerwca 12czerwca
wiks
20:32
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viawiksz wiksz
wiks
20:32
3453 b08c 500
Reposted frompiehus piehus viawiksz wiksz
wiks
20:19

June 13 2018

wiks
20:23
wiks
20:22
5594 f6f9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
wiks
20:22
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa
wiks
20:22
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
wiks
20:22
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viamalinowowa malinowowa
wiks
20:22
7431 ef8e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl