Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

wiks
11:37
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta naprawdę się nie liczy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
11:34
7342 22ea 500
Reposted frombrumous brumous viaanecianow anecianow
wiks
11:31


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato via12czerwca 12czerwca
wiks
11:30
Reposted fromsilence89 silence89 via12czerwca 12czerwca
11:30
9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes via12czerwca 12czerwca
11:30
3600 4a8b 500

abduction:

delicate 

Reposted fromjustnobodyhere justnobodyhere via12czerwca 12czerwca
wiks
11:29
2177 236c
Reposted fromscorpix scorpix via12czerwca 12czerwca
11:29
0457 1db4
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
wiks
11:28
wiks
11:28
5268 764f
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona via12czerwca 12czerwca
wiks
11:27
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
11:27
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
11:27
7575 5ffa 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja via12czerwca 12czerwca
wiks
11:27
Reposted fromdramaaddict dramaaddict via12czerwca 12czerwca
wiks
11:26
3863 ff2f 500
wiks
11:26
To był czas, gdy mogliśmy zostawać całą noc. Najlepsi przyjaciele, rozmawiający do białego rana. Wnoszący radość pomiędzy ból. Mający niewiele do stracenia, a mnóstwo do zyskania. Słyszysz mnie? Nie chcę Cię pogubić.
— The Script - Before the worst
Reposted fromnivea nivea vialeksandra leksandra
11:25
11:25
6715 577e 500

hirxeth:

Only lovers left alive (2013) dir. Jim Jarmusch

Reposted fromAmericanlover Americanlover
08:05
wiks
08:05
5974 e88d 500
Reposted fromPoranny Poranny viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl