Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

wiks
19:59
3254 39fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadontforgot dontforgot
wiks
19:56
wiks
19:56
4798 6f35 500
pośmiej się ze mną ;)
Kocham strasznie!
Reposted frommysoul mysoul viaall-about-kate all-about-kate
wiks
19:55
wiks
19:33
wiks
19:33
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid vialeksandra leksandra
wiks
19:32
9391 e6ca
Reposted fromdusix dusix vialeksandra leksandra
wiks
19:32
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
wiks
12:22
6153 dc2b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiksz wiksz
12:20
0706 c1c8 500
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola
12:19
9848 49fd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viajnna jnna

April 18 2018

wiks
16:04
wiks
16:03
3449 d2af
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz

April 17 2018

wiks
20:16
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
wiks
20:16
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
wiks
20:15
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viamiscauliflower miscauliflower
wiks
20:14
The cave you fear to enter holds the treasure you seek.
— Joseph Campbell
Reposted fromstonerr stonerr viaAmericanlover Americanlover
wiks
20:13
6728 76ba
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
wiks
20:13
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
wiks
20:13
6827 0a7a 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl