Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

wiks
14:14
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
wiks
14:14
4130 7092 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
wiks
14:14
9038 d090
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
wiks
14:14
4120 18ab 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
wiks
14:14
wiks
14:13
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer via12czerwca 12czerwca
wiks
14:13
Niektórzy ludzie przestali poszukiwać piękna, a potem dziwią się, że ich życie jest takie brzydkie. Nie stań się jedną z takich osób. Zdolność do podziwiania piękna pochodzi od Boga. Zwłaszcza piękna w drugim człowieku. Poszukaj piękna w każdym, kogo spotkasz, a na pewno je znajdziesz. Każdy nosi w sobie odprysk boskości. I każdy, kogo spotkamy, ma nam coś do przekazania.
— Richard Paul Evans
14:13
wiks
14:12
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
wiks
14:12
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
wiks
14:12
9389 3ec5 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
wiks
14:12
wiks
14:12
6695 350e
Reposted fromniespelnione niespelnione via12czerwca 12czerwca
wiks
14:12

February 10 2019

wiks
11:43
6479 55b6
Reposted frombloodymonk bloodymonk viatouchthesky touchthesky
wiks
11:42
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viatouchthesky touchthesky
wiks
11:42
6618 2317
Reposted fromsuchygumers suchygumers viatouchthesky touchthesky
wiks
11:41
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
wiks
11:40
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie via12czerwca 12czerwca
wiks
11:40
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl