Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

09:01
4546 38e1
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
09:00
0233 0a6d 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
09:00
0235 06ec
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
09:00
wiks
09:00
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
09:00
6098 9dbe
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
09:00
3489 faae 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
09:00
6671 f1f2 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
08:59
3428 0a51
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
08:59
3517 12fa 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
08:59
7031 e949
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
wiks
08:59
wiks
08:59
wiks
08:58
wiks
08:45
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr viaarrrrrrrr arrrrrrrr
wiks
08:38
Reposted frombluuu bluuu
wiks
08:36
Reposted frombluuu bluuu
wiks
08:36
Reposted frombluuu bluuu
wiks
08:36
Reposted frombluuu bluuu
wiks
08:32
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.
Reposted fromorchis orchis viabeautifuldreamer beautifuldreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl