Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

06:37
06:36
9984 9811
Reposted fromAmericanlover Americanlover

April 25 2017

18:38
9982 b40d
Reposted fromAmericanlover Americanlover
18:37
9976 d832
Reposted fromAmericanlover Americanlover
18:36
9971 2ba4
Reposted fromAmericanlover Americanlover
18:36
9972 8ee5
Reposted fromAmericanlover Americanlover
18:36
9970 2c7f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
wiks
18:35
18:35
18:34
6234 f9d1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
11:55
wiks
11:55
Zabawa to podstawowa rzecz, jaką dziecko się zajmuje, kiedy tylko pozostawi się je w spokoju. Niezależnie od warunków i okoliczności, zabawa jest dla dziecka najważniejsza – można to zaobserwować na przykład w szpitalu, gdzie dzieci, często mimo wielkiego bólu, podejmują zabawę. Nie możemy zanegować ani przeoczyć ogromnej potrzeby zabawy u dzieci – nie ma lepszego sposobu nauki niż zabawa. Niepotrzebnie oddzielamy zabawę od nauki, mówimy: koniec zabawy, teraz trzeba się pouczyć.
— André Stern
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viapl pl
wiks
11:54
0411 535c
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
wiks
11:54
4425 0264
wiks
11:53
4510 0e2f
wiks
11:53
Był człowiekiem niewątpliwie wykształconym, ale inteligencję miał jak ogródek japoński - niby mostek, dróżki, wszystko piękne, ale bardzo ograniczone i do niczego.
— Stanisław Lem
Reposted fromkitana kitana viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
wiks
11:53
wiks
11:53
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
wiks
11:52
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
wiks
11:52
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viapressincase pressincase
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl