Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

wiks
22:40
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viala-lu la-lu
wiks
21:16
5324 0e96 500
Reposted fromonlyman onlyman vialeksandra leksandra
wiks
21:16
Reposted fromlubje lubje vialeksandra leksandra
21:10
3902 279a 500

niesmiertelnn-a:

My edit 💎

wiks
21:07
9396 359b
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
wiks
21:07
wiks
12:39

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
wiks
12:20
Nigdy nie jest się zupełnie wolnym, jeśli się kogoś za bardzo podziwia.
— Tove Jansson – Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromOff Off viamiscauliflower miscauliflower
wiks
12:19
Udało mi się tylko jedno. Pokochałem kogoś tak bardzo, całą moją złamaną duszą, wszystkim co mam.
— B.M.
Reposted fromspokodama spokodama viamiscauliflower miscauliflower
wiks
12:19
3260 5672 500
Reposted frommoai moai viaanecianow anecianow

February 15 2018

wiks
12:25
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
wiks
12:25
6391 4936 500
Reposted fromprzegrany przegrany viajnna jnna

February 14 2018

wiks
22:24
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
wiks
22:23
Na ten Nowy Rok chciałabym sobie życzyć tylko jednego... Chciałabym być szczęśliwa. Obojętnie z kim, nawet sama jak dotychczas, ale żebym była po prostu SZCZĘŚLIWA.
— 00:50
wiks
22:22
9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc viamiscauliflower miscauliflower
wiks
22:22
wiks
22:22
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viamiscauliflower miscauliflower
wiks
22:03
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viamiscauliflower miscauliflower
wiks
22:03
6929 a169 500
wiks
22:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl