Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

wiks
10:46
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viawiksz wiksz
wiks
10:20
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawiksz wiksz
wiks
10:19
7925 7c2d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
wiks
10:19
wiks
10:15
8193 f5f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

March 21 2017

21:36
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
wiks
21:33
2103 5bd4
do the work you want to see done
Reposted fromspiritual spiritual via12czerwca 12czerwca
wiks
21:32
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze.
— Marek Hłasko, Robotnicy
Reposted frommirabelia mirabelia viagdziejestola gdziejestola
wiks
21:28
Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
wiks
21:28
nie miałem planów.
nie miałem pojęcia
co robię
dokąd
zmierzam,
świat był dziwnym i
dokuczliwym
miejscem.
— Charles Bukowski
21:27
2645 6f29 500
21:27
7745 01d4 500
wiks
07:51
TY, nie trać mnie.
— nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

March 20 2017

wiks
12:37
2493 de65 500
the most beautiful pants I've ever seen
wiks
12:37
wiks
12:37
wiks
12:37
wiks
12:37
wiks
12:37
12:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl