Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

10:21
7788 54e8 500
Reposted fromamatore amatore viaserplesniowy serplesniowy
wiks
10:16
10:16
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viamiscauliflower miscauliflower
wiks
10:16
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
10:15
7670 3477
Reposted fromtwice twice viamiscauliflower miscauliflower
wiks
10:15
Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
wiks
10:13
10:12
wiks
10:12
wiks
10:12
wiks
10:12
wiks
10:11
Golden Gate Bridge
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatimetobegin timetobegin
wiks
10:11
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
wiks
09:15
wiks
09:12
Gary... Nie wiem jak zabrnęliśmy tak daleko. Przez cały nasz związek bardzo się starałam, dla Ciebie, dla nas. Gotowałam, zbierałam Twoje rzeczy z podłogi, układałam Twoje ubrania, jakbyś był czterolatkiem. Wspierałam Ciebie, Twoją pracę. Jeżeli kogoś zapraszaliśmy ja wszystko planowałam, przygotowywałam. I ani razu nie poczułam, że to doceniasz. Nie czułam, że mnie doceniasz. I jedyne czego pragnęłam, to żebyś pokazał, że Ci zależy.
— "Sztuka zrywania"
wiks
09:06
Reposted frombluuu bluuu
wiks
09:06
Reposted frombluuu bluuu
wiks
09:06
4926 7360 500
Reposted frombluuu bluuu
wiks
09:06
Reposted frombluuu bluuu
wiks
09:06
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl