Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

wiks
13:15
4129 da0c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
wiks
13:15
5798 cbec 500
Reposted fromfungi fungi viamalinowowa malinowowa
wiks
13:14
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
wiks
13:14
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viamalinowowa malinowowa
wiks
13:13
wiks
13:13
wiks
13:13
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
wiks
13:13
9286 a19c 500
Reposted fromfungi fungi viaucieknijmi ucieknijmi
13:12
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viatouchthesky touchthesky

September 04 2019

wiks
06:11
Celem nie jest zostać bogatym. Celem jest żyć bogato.
wiks
06:10
wiks
06:10
2376 5dbb 500
Mazury, Poland
Reposted fromSylvka Sylvka viapl pl
wiks
06:10
3069 d7da
Reposted fromEtnigos Etnigos viamamzawieszke mamzawieszke
wiks
06:10
06:08
wiks
06:07
3057 6bac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
wiks
06:07
3050 721a
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
wiks
06:07
1268 110e
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz

August 14 2019

wiks
15:11
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
wiks
15:11
Uwielbiam ludzi, którzy zawsze są sobą. Nie udają, nie dopasowują się do reszty i idą własną drogą. Nie rzucają fałszywych uśmiechów i nie rządzi nimi chęć bycia kimś, kim nie są. Nawet kosztem życia towarzyskiego potrafią mówić prawdę. Tacy ludzie są jak tabletka przeciwbólowa w tym bolesnym, zakłamanym świecie...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaanecianow anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl